VW Business Flex

Volkswagen Business Flex

Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering, service- och reparationer, försäkring, drivmedel, däck, tvätt och parkeringsavgifter i ett paket. Ditt företag får ett lätthanterat bilinnehav och mer tid att ägna åt företagets affärer. Din Volkswagenåterförsäljare blir din kontakt för allt som har med bilen eller bilarna att göra. Enkelt för dig.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Business Flex

Business Flex är ett erbjudande till näringsidkare och gäller alla person- och transportbilsregistrerade fordon från Volkswagen (ej taxi, hyrbil, budbil eller annan yrkesmässig trafik).

Miljötips – fri fordonsskatt

Väljer du ett av många miljöbilsalternativ från Volkswagen får du fri fordonskatt upp till 5 år.

Hantering och fakturering

Vi samlar bilkostnader på en faktura. Det blir lätt att följa fordonens kostnader, du får mindre pappershögar och enklare administration. Sammantaget hanterar Business Flex de flesta av bilkostnaderna, där värdeminskningen är den stora kostnadsposten. På fakturan framgår klart och tydligt de olika kostnaderna i Business Flex: leasing, service- och reparationer, försäkring och drivmedel (med redovisad företagsrabatt som tillgodoräknas på fakturan). Fakturan blir tydlig, lätt att hantera och kontera med kostnadsspecificerade poster. Oavsett om företaget har tio bilar eller en bil, så får du allt samlat på en faktura. Du kör bil – vi sköter resten.

Leasing ger många fördelar

Volkswagen Leasing

Business Flex innehåller alltid ett leasingavtal. En finansieringsform som ger flera fördelar. Du kan göra momsavdrag med 50 procent av leasingavgiften och ditt företag binder inget kapital för bilinnehavet.

Fast eller rörlig ränta

Volkswagen Leasing kan du få med fast eller rörlig ränta i 12 –60 månader. Vår rörliga ränta följer och är baserad på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Fast ränta sätts på leveransdagen och är sedan densamma under hela avtalstiden.

Finansiell eller operationell leasing

Du kan välja finansiell leasing där företaget har den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet (restvärdet). Efter avtalstidens slut görs en avräkning mellan det kalkylmässiga restvärdet på leasingavtalet och din Volkswagens faktiska marknadsvärde. Eventuellt överskott tillfaller företaget.
Väljer du operationell leasing är det leasegivaren/Volkswagens återförsäljare som bär den ekonomiska risken för restvärdet. Något som kallas garanterat restvärde.

Kontroll på kostnaderna

Volkswagen Serviceavtal

Med service- och reparationsavtal får du och ditt företag kontroll på dina servicekostnader upp till 60 månader eller max 30 000 mil. Du får tryggheten i att din bil servas på en Volkswagenverkstad, med Volkswagen Originaldelar av märkesutbildade mekaniker. De har rätt specialverktyg och den senaste tekniken. Som näringsidkare får du dra av 100 procent av momsen på servicekostnaden.

Snabb hjälp vid driftstopp

Efter genomförd service enligt vår serviceplan förlängs din MobilitetsGaranti. Då är hjälpen alltid nära till hands om bilen stannar. Genom ett stort servicenät i Sverige och Europa får du hjälp direkt på plats 365 dagar om året, vilket även omfattar hyrbil eller övernattning på hotell. Garantin gäller vid driftstopp som föraren inte har orsakat.