Ris och Ros

Jag vill ta del av dina synpunkter!

Oavsett om du har positiv eller något mindre positiv kritik är jag angelägen om att få ta del av den.
Allt för att vi skall bli bättre.

Patrik Rehnqvist, VD Atteviks Lastvagnar AB

Meddelande:
Namn:
Mail