Lampvägen 1, Torsvik
Lampvägen 1, Torsvik

Atteviks Jönköping

Lampvägen 1, Box 2122
550 02 Jönköping

Kundmottagning

Tel: 036-34 89 50

Reservdelar

Tel: 036-34 89 70

Skadeverkstad

Tel: 036-34 89 12

Tillsynsavdelningen

Tel: 036-34 89 60

Fax: 036-34 89 01

Hydraulikavdelningen

Tel: 036-34 89 18

Jourtelefon: 042-100 100