Strömsbergsvägen 2-4
Strömsbergsvägen 2-4

Atteviks Kalmar

Strömsbergsvägen 2-4, Box 954
391 29 Kalmar

Kundmottagning

Tel: 0480-48 00 60

Reservdelar

Tel: 0480-48 00 70

Bärgningstjänst
Tel: 0480-850 00

Jourtelefon: 042-100 100