FMS

Fleet Management Tjänster

Scanias färdskrivarportal

 

Scania Fleet Management erbjuder tre olika tjänstepaket: Uppföljning, Kontroll och Data Access som var och ett bör kombineras med färdskrivartjänster. För att starta tjänsterna behöver fordonet vara utrustat med en Scania Communicator, vilket är idag standard i alla ny lastbilar och bussar. Enheten samlar in information från fordonet och skickar information för analys och presentation på t.ex. Scania Fleet Management Portal (FMP).

Uppföljning

Grundläggande tjänsten som ingår i alla Scaniafordon, oavsett om communicatorn är standard eller eftermonterad. Tjänsten innefattar en rapport som skickas till användaren en gång i veckan. Rapporten visar grundläggande information om fordon så som mätarställning, bränsleförbrukning och tomgångskörning. Rapporten kommer i tre varianter, vecko- månads- och årsrapport, för att användaren skall kunna se trender över längre period. 

 

Kontroll

Där kunden dels är intresserad att analysera fordonets data och förarnas presentation. I Kontroll kan man se fordonens position i både portalen och appen. Data kan föras över till andra system via integrationer. Fordonet skickar in nya positioner var 10:e minut, tändning på/av på samt förarkortsbyte.

 

Data Access

Samma funktionalitet som uppföljning och att kunden får tillgång till sin FMP data genom ett gränssnitt gentemot en annan IT leverantör. Detta används när man till exempel vill använda sin data i Fordonskontroll. De tre olika stegen visar med vilken frekvens fordonets position uppdateras.

 

Färdskrivare

Trådlös fjärrnedladdning av färdskrivardata. Kopiering sker under färd, kunden slipper stillestånd.

- Kunden behöver inte köpa utrustning för kopiering av färdskrivardata

- Kunden kan kopiera data oavsett var bilen befinner sig

- Kundens data blir tillgängligt hemma på åkeriet direkt efter kopieringen

- Kunden får en säker dataförvaring, det görs säkerhetskopior löpande

- Kunden får tillgång till enkla aktivitetsrapporter på portalen.

- Enkelhet, det kan inte bli enklare

 

Scania Driver Training

Scania erbjuder förarutbildningar som hjälper transportföretag och förare att nå mål som behörighet, miljöanpassad körning och kostnadseffektivare verksamhet.

Scania effektiv körning – utbildning som fokuserar på chaufförens körsätt, attityd och körskicklighet med målet att sänka bränsleförbrukningen.

Coachning – personlig uppföljning av förare med målet att bevara och förstärka ett körbeteende som leder till bränslebesparingar och därmed minimerad miljöpåverkan.

Yrkesförarkompetensbevis, YKB – den lagstadgade utbildning som yrkesförare behöver genomgå. Läs mer här...