Serviceavtal

Serviceavtal

Förebyggande underhåll är bästa skyddet mot oplanerade stopp, kostsamma reparationer och försämrad miljöprestanda. Scania och Atteviks erbjuder i grunden två avtalsformer för underhåll och reparationer. I avtalen ingår Scania Max24. Med dessa avtal i grunden kan vi specialanpassa ett avtal för er enligt era speciella förutsättningar.

Underhållsavtal
Genom vårt underhållsavtal utförs tillsyner mot en avtalad km-kostnad. Avtalets innehåll och omfattning anpassas till bilens körsträcka och driftstyp – exempelvis distributionskörning, tung fjärrtrafik eller anläggningskörning.

Scania Max24 ingår. Vid stillestånd pga akut tekniskt fel åberopas Max24 som innebär att fordonet ska vara körklart inom 24 timmar. I annat fall utgår avbrottsersättning.

 

Flexibelt underhåll

Vilket bygger på att man hämtar driftdata från fordonets Communicator. Programmet har också flera mindre moduler som kan kombineras på ett mer flexibelt sätt än tidigare. Beroende på hur fordonet används anpassas varje underhållstillfälle för att varje komponent ska få optimalt underhåll. Vilket i praktiken innebär att istället för att utföra underhåll vid bestämda intervall så kommer fordonet bli kallat till verkstaden när driftdata indikerar på att det finns underhållsbehov. De underhåll som finns idag (XSML) kommer för de kunder som önskar ersättas av ett flexibelt underhåll.

Resultatet av detta är att varje fordon får exakt det underhåll som krävs och genom det får bilarna maximal tid på vägen där kunderna tjänar sina pengar.Underhålls- och reparationsavtal – Grönt Kort
Grönt Kort är Scanias mest omfattande trygghetsavtal med skydd mot obehagliga överraskningar – för alla typer av transportföretag och uppdrag i Norden. Avtalet kan tecknas upp tills att fordonet blivit 18 månader. Även släp och annan utrustning kan ingå.

I Grönt Kort ingår underhåll och reparationer, utryckning och bärgning genom Scania Assistance. Även Scania Max24 ingår. Vid stillestånd på grund av akut tekniskt fel åberopas Max24 som innebär att fordonet ska vara körklart inom 24 timmar. I annat fall utgår avbrottsersättning.

Grönt Kort förvandlar osäkra utgifter till förutsägbara. Genom en regelbunden avgift sätts ett tak för vad underhåll och reparationer kommer att kosta. Det förenklar kalkylering och budgetering, ger bättre kontroll på ekonomin och spar pappersjobb. Om reparationskostnaderna vid avtalsperiodens slut överstiger avgifterna betalar kunden inget extra. Vid överskott får kunden tillbaka hälften av detta.

Med dessa avtal som grund, skräddarsyr vi ditt avtal med avseende på intervall, utförande och omfattning.