YKB

Nya datum för YKB-utbildning

Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för förare som kör tung lastbil i yrkesmässig trafik. Enligt denna måste man genomgå en 35 timmars utbildning var femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. Lagen bygger på ett EU-direktiv och är alltså införd i hela EU. Medlemsländerna har tillämpat något varierande övergångstider, och Sverige har satt övergångstiden till sju år. Avsikten med de nya kraven är att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och underlätta framtida rekryteringar av förare.

Modul A / Delkurs 3

Lagar och föreskrifter
Här uppdateras kursdeltagarna på de lagar och bestämmelser som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider. Dessutom görs en genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter. Problematiken i samband med brottslighet och människosmuggling belyses.

Kursens längd 1 dag (7 timmar).

 

Modul B / Delkurs 1

Bränsleeffektiv och trafiksäker körning
Den här modulen ska ge kursdeltagarna kunskaper att optimera  bränsleförbrukningen - viktigt såväl ur ett miljö- som ett ekonomiskt perspektiv.
Man ska känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa, samt säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar.

Kursens längd 1 dag (7 timmar)

Datum: Plats:
13 april 2019 Kalmar

För info och bokning kontakta:

Fredrik Strahl Bursell
070-3761854
010-7066113
fredric.strahl.bursell@scania.com   

 

Modul C / Delkurs 2

Godstransporter
Kursen avhandlar de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning. Vi går igenom de ekonomiska villkor som gäller transporter såväl inom Sverige som utomlands.

Kursens längd 1 dag (7 timmar)

Datum: Plats:
19-22 februari 2019 Jönköping
25 februari 2019 (OBS! Fullbokad!) Tranås
19-20 mars 2019 Nässjö
27-29 mars 2019 Kalmar

För info och bokning kontakta:

Fredrik Strahl Bursell
070-3761854
010-7066113
fredric.strahl.bursell@scania.com    


Modul D / Delkurs 4

Arbetsrisker och hälsa
Här belyser vi vikten av god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta så ergonomisk som möjligt. Allt för att kunna förebygga risker och öka medvetenheten om vikten av psykisk och fysisk förmåga.

Kursens längd 1 dag (7 timmar)

 

Modul E / Delkurs 5

Nödsituationer och företagsimage
Kursen ger kunskaper för att säkerställa passagerares och medtrafikanters säkerhet och bekvämlighet. Vi belyser riskerna i trafiken och arbetsrelaterade olyckor, hur man ska agera i krissituationer och bidra till att företagets anseende höjs.

Kursens längd 1 dag (7 timmar)

 

För mer info eller anmälan till kurserna kontakta:

Fredrik Strahl Bursell
070-3761854
010-7066113
fredric.strahl.bursell@scania.com