Service

Thomas Ottosson

Thomas Ottosson

Teamchef/Servicerådgivare Audi, SEAT, ŠKODA

Tel: 0380-55 63 40
Fax: 0380-55 63 11
thomas.ottosson@atteviks.se

Simon Ljunggren

Simon Ljunggren

Servicerådgivare Audi, SEAT, ŠKODA

Tel: 0380-55 63 40
Fax: 0380-55 63 11
simon.ljunggren@atteviks.se

Rickard Olsson

Rickard Olsson

Teamchef VW Nässjö

Tel: 0380-55 63 40
Fax: 0380-55 63 11
rickard.olsson@atteviks.se

Andreas Andersson

Andreas Andersson

Servicerådgivare VW Nässjö

Tel: 0380-55 63 40
Fax: 0380-55 63 11
andreas.andersson@atteviks.se

Paula Stejdahl

Paula Stejdahl

Servicerådgivare VW Nässjö

Tel: 0380-55 63 40
Fax: 0380-55 63 11
paula.stejdahl@atteviks.se