Atteviks Standby

Atteviks Standby

10% rabatt

Om du som kund – ger oss lite längre tid i verkstaden, vill vi premiera dig med 10% rabatt på totalpriset. Du lämnar din bil senast kl 13:00 dag 1 och du hämtar bilen efter kl 16:00 dag 2.

Gäller ej i kombination med andra erbjudanden.