Service på din Audi

För att din Audi skall förbli en Audi erbjuder vi följande service. Anpassad service och originaldelar som gör att din bil fortfarande i samma utförande som vid leveransen.

Vi erbjuder följande service för din bil:

Grundservice /long-life.
Basservice gäller för bilar from 2002 och äldre.


Mellanservice gäller bilar vars körsträcka är mer än 1500 mil/år.
Vid varje grundservice/longlife service ingår mobiltetsgaranti i priset.
Vid varje basservice ingår vägassistansförsäkring i priset.


Grundservice/LongLife

Följande moment ingår får alla Audi modell:

Servicepunkterna skiljer sig åt mellan olika bilmodeller. Nedan ser ni vad som kan ingå. Exakt serviceinnehåll påverkas av årsmodell, mätarställning samt eventuella tilläggsarbeten.

 • Torkare/spolare
  Påfyllning av spolarvätska samt kontroll av funktion och kondition hos torkarbladen. Kontroll av inställningar av vindrute-, bakrute- och strålkastarspolare.
 • Kontroll av kylsystem
  Kontroll av fryspunkt på kylvätskan och nivå. Justering och påfyllning vid behov.
 • Smörjning dörrlås
  Kontroll och smörjning av dörrlås, dörrstop och gångjärn. Även tanklås och bagagelucka.
 • Byte av olja och oljefilter
  Byte av olja, oljefilter och packning på avtappningspluggen.
 • Nivåjustering hydraulsystem
  Nivån på hydrauloljan för servosystem och andra hydraulsystem (som tillexempel bromsservon) kontrolleras och fylls om det finns behov.
 • Kontroll av bromsvätska och bromssystem
  Kontroll av bromsvätska och påfyllning vid behov. Även kontroll av bromssystemet för att hitta eventuella läckage.
 • Kontroll av bromsbelägg
  Kontroll av kondition av bromsbelägg samt bromsskivor fram och bak.
 • Kontroll av ringtryck
  Kontroll och justering av ringtryck i samtliga däck - inklusive reservdäck.
 • Airbagenheter
  Kontroll av bilens samtliga airbag enheter.
 • Kontroll batteri
  Kontroll av batteriets fastsättning och syranivå. Påfyllnad av destillerat vatten vid behov.
 • Motor/motorrum
  Besiktning av eventuella skador och läckage på motor och i motorrum.
 • Inställning strålkastare
  Vi kontrollerar strålkastarna och justerar om det behövs.
 • Avläsning av ”Egendiagnos”-data
  Med ett instrument läster vi av data från ”egendiagnos”-instrumenten som finns i bilen. Här kan man bland annat avläsa om det finns något fel i motorelektroniken.
 • Kontroll av styrstagsändar
  Styrstagsändar är en mycket vital del av styrningen, därför kontrolleras dessa för att tidigt upptäcka onormalt slitage eller liknande.
 • Nollställning serviceindikering
  Bilens serviceindikering nollställs. – Det vill säga service lampan i instrumenteringen släcks.
 • Kontroll av däck
  Däckens mönsterdjup och slitagemönster kontrolleras. Ojämnt slitna däck kan vara ett tecken på att hjulinställningar eller däcktryck är felaktigt.
 • Kontroll av elektriska förbrukare
  Vi kontrollerar att strålkastare, bakljus, blinkers, innerbelysning och liknande elektrisk utrustning fungerar.
 • Kontroll av damasker
  Kontroll av kondition på fjäderbens-, styrstags-, styrväxel- och drivaxeldamasker.
 • Kontroll av bränslefilter
  Kontroll av bränslefilter. På bilar med dieselmotor tappas vatten av.
 • Kontroll av lambdareglering.
  Funktionskontroll av lambdareglering.
 • Kontroll av avgassystem
  Vi kontrollerar att inga avgasläckage förekommer.
 • Motor/växellåda/slutväxel
  Kontroll av eventuella yttre skador och läckage.
 • Slutkontroll
 • Provkörning
  Bilen provkörs en kortare sträcka.

 

Basservice.

Följande moment ingår för alla modeller.

 • Byte av motorolja
  Motorns olja förlorar efter ett tag sin smörjande och kylande egenskaper vilket leder till onormalt högt slitage.
 • Byte av oljefilter
  För att oljefiltreringen ska fungera byter vi oljefilter. På så sätt behåller den nya oljan sina goda egenskaper fram till nästa service.
 • Byte av luftfilter
  Luftfiltret påverkar bilens effekt och bränsleförbrukning. För att motorn skall andas optimalt byter vi det.
 • Kontroll av batteri
  För att minimera startproblem kontrollerar vi batteriets syranivå samt kallstartsegenskaper. Vi fyller även på med destillerat vatten vid behov.
 • Kontroll av avgassystem
  För att undvika att bilavgaser tränger in i kupé kontrollerar vi att avgassystemet inte läcker samt att klamrar samt bussningar är i funktionsdugligt skick.
 • Okulärbesiktning av tändsystemet
  Tändningen påverkar motorns effekt och bränsleförbrukning. Vi gör en okular besiktning av tändsystemet.
 • Kontroll av läckage på motor, växellåda och kylare.
  Läckage av motor- och växellådsolja kan vara brandfarligt men kan även orsaka skador på bilens drivlina om den läcker ut.
 • Kontroll av bromsrör och bromsledningar
  För att bilens bromssystem skall fungera tillfredsställande kontrollerar vi att inga läckage eller rostangrepp finns på bromsrör eller bromsledningar.
 • Kontroll av belysning och styrelektronik
  Vi kontrollerar belysning samt (för bilar med diagnosutrustning) bilens styrelektronik och att inga felkoder finns lagrade.
 • Kontroll av drivaxeldamask
  För att undvika att smuts tränger in och förstör drivaxelknutarna kontrollerar vi att drivaxelmasken är fri från skador.
 • Kontroll av skick på däck
  Däckens skick är avgörande för bilens väghållning och bromssträcka. För att din bil skall vara trafiksäker kontrollerar vi däckens skick, ålder och mönsterdjup.
 • Kontroll av bromsar
  Bromsbelägg och bromsskivor är vitala delar för bilens bromsförmåga. Vi kontrollerar bromsbeläggens tjocklek och bromsskivornas kondition.

MobilitetsGaranti. Hjälp på plats dygnet om

Du blir aldrig stående. Mobilitetsgarantin innebär att du får hjälp på plats om något skulle hända 365 dagar om året. Var än du befinner dig. Ring 020-61 50 55.

Fri bärgning

Om inte problemet kan lösas på plats bärgar vi bilen till närmaste auktoriserade Audi verkstad. Mobilitetsgaranti täcker bärgningskostnaden.

Fri lånebil

Om bilen inte går att reparera omgående du en fri lånebil i upptill 5 dygn utan milbegränsning. Infaller ett veckoslut eller helgdagar i direkt anslutning så ersätts även dessa dygn. Mobilitetsgaranti täcker kostnaden för lånebilen. Bränsle ingår inte.

Alternativ resa

Som alternativ till lånebil/övernattning kan du fortsätta resan med flyg eller tåg till det ursprungliga resmålet. Mobilitetsgarantin ersätter upp till 3500 kr per person i bilen.

Fri övernattning i fem dygn

Som alternativ till lånebil/övernattning och alternativ resa kan du övernatta på hotell för tiden reparationen tar, dock högst 5 dygn för alla i bilen inkl frukost. Gäller ej hemorten.

Reservdelsanskaffning

Ersättning för kostnader för ev flygfrakt, budbil eller expressfrakt för snabb anskaffning av reservdelar vid ett mobilitetsfall ersätts av mobilitetsgarantin.

Extra kostnader

Extra kostnader upp till 250 kr ersätts inom mobilitetsgarantin mot uppvisande av kvitto.

Återlämning av bilen

Återtransport av din bil efter reparation sker inom Sverige. Detta sköts av Audiverkstaden och kostnader ersätts med upp till 3500 kr. Alternativt att du själv hämtar din bil hos verkstaden så ersätts resekostnader upp till 3500 kr.

Extra resa med taxi

Om du använt taxi alt buss i samband med mobilitetsfallet ersätts färdkostnaden med upp till 700 kr inom Mobilitetsgarantin.

Vägassistansförsäkring. Hjälp på plats dygnet om

När du har gjort en Basservice ingår en vägassistans i priset. Du får hjälp på plats. Bärgning eller starthjälp om fordonet råkat ut för driftsstopp.