Service på din Skoda

För att din Skoda skall förbli en Skoda erbjuder vi följande service. Anpassad service och originaldelar som gör att din bil fortfarande i samma utförande som vid leveransen.

Vi erbjuder följande service för din bil.

Grundservice /long-life.
Basservice gäller för bilar from 2002 och äldre.

Mellanservice gäller bilar vars körsträcka är mer än 1500 mil/år.
Vid varje grundservice/longlife service ingår mobiltetsgaranti i priset.
Vid varje basservice ingår vägassistansförsäkring i priset.Grundservice/LongLife

Följande moment ingår för alla Skoda modell:

 • Torkare/spolare

  Påfyllning av spolarvätska samt kontroll av funktion och kondition hos torkarbladen. Kontroll av inställningar av vindrute-, bakrute- och strålkastarspolare.
 • Kontroll av kylsystem

  Kontroll av fryspunkt på kylvätskan och nivå. Justering och påfyllning vid behov.
 • Smörjning dörrlås

  Kontroll och smörjning av dörrlås, dörrstop och gångjärn. Även tanklås och bagagelucka.
 • Byte av olja och oljefilter

  Byte av olja, oljefilter och packning på avtappningspluggen.
 • Nivåjustering hydraulsystem

  Nivån på hydrauloljan för servosystem och andra hydraulsystem (som tillexempel bromsservon) kontrolleras och fylls om det finns behov.
 • Kontroll av bromsvätska och bromssystem

  Kontroll av bromsvätska och påfyllning vid behov. Även kontroll av bromssystemet för att hitta eventuella läckage.
 • Kontroll av bromsbelägg

  Kontroll av kondition av bromsbelägg samt bromsskivor fram och bak.
 • Kontroll av ringtryck

  Kontroll och justering av ringtryck i samtliga däck - inklusive reservdäck.
 • Airbagenheter

  Kontroll av bilens samtliga airbag enheter.
 • Kontroll batteri

  Kontroll av batteriets fastsättning och syranivå. Påfyllnad av destillerat vatten vid behov.
 • Motor/motorrum

  Besiktning av eventuella skador och läckage på motor och i motorrum.
 • Inställning strålkastare

  Vi kontrollerar strålkastarna och justerar om det behövs.
 • Avläsning av ”Egendiagnos”-data

  Med ett instrument läster vi av data från ”egendiagnos”-instrumenten som finns i bilen. Här kan man bland annat avläsa om det finns något fel i motorelektroniken.
 • Kontroll av styrstagsändar

  Styrstagsändar är en mycket vital del av styrningen, därför kontrolleras dessa för att tidigt upptäcka onormalt slitage eller liknande.
 • Nollställning serviceindikering

  Bilens serviceindikering nollställs. – Det vill säga service lampan i instrumenteringen släcks.
 • Kontroll av däck

  Däckens mönsterdjup och slitagemönster kontrolleras. Ojämnt slitna däck kan vara ett tecken på att hjulinställningar eller däcktryck är felaktigt.
 • Kontroll av elektriska förbrukare

  Vi kontrollerar att strålkastare, bakljus, blinkers, innerbelysning och liknande elektrisk utrustning fungerar.
 • Kontroll av damasker

  Kontroll av kondition på fjäderbens-, styrstags-, styrväxel- och drivaxeldamasker.
 • Kontroll av bränslefilter

  Kontroll av bränslefilter. På bilar med dieselmotor tappas vatten av.
 • Kontroll av lambdareglering

  Funktionskontroll av lambdareglering.
 • Kontroll av avgassystem

  Vi kontrollerar att inga avgasläckage förekommer.
 • Motor/växellåda/slutväxel

  Kontroll av eventuella yttre skador och läckage.
 • Slutkontroll

 • Provkörning

  Bilen provkörs en kortare sträcka.

Basservice

Följande moment ingår för alla modeller.

 • Byte av motorolja

  Motorns olja förlorar efter ett tag sin smörjande och kylande egenskaper vilket leder till onormalt högt slitage.
 • Byte av oljefilter

  För att oljefiltreringen ska fungera byter vi oljefilter. På så sätt behåller den nya oljan sina goda egenskaper fram till nästa service.
 • Byte av luftfilter

  Luftfiltret påverkar bilens effekt och bränsleförbrukning. För att motorn skall andas optimalt byter vi det.
 • Kontroll av batteri

  För att minimera startproblem kontrollerar vi batteriets syranivå samt kallstartsegenskaper. Vi fyller även på med destillerat vatten vid behov.
 • Kontroll av avgassystem

  För att undvika att bilavgaser tränger in i kupén kontrollerar vi att avgassystemet inte läcker samt att klamrar samt bussningar är i funktionsdugligt skick.
 • Okulärbesiktning av tändsystemet

  Tändningen påverkar motorns effekt och bränsleförbrukning. Vi gör en okulärbesiktning av tändsystemet.
 • Kontroll av läckage på motor, växellåda och kylare

  Läckage av motor- och växellådsolja kan vara brandfarligt men kan även orsaka skador på bilens drivlina om den läcker ut.
 • Kontroll av bromsrör och bromsledningar

  För att bilens bromssystem skall fungera tillfredsställande kontrollerar vi att inga läckage eller rostangrepp finns på bromsrör eller bromsledningar.
 • Kontroll av belysning och styrelektronik

  Vi kontrollerar belysning samt (för bilar med diagnosutrustning) bilens styrelektronik och att inga felkoder finns lagrade.
 • Kontroll av drivaxeldamask

  För att undvika att smuts tränger in och förstör drivaxelknutarna kontrollerar vi att drivaxelmasken är fri från skador.
 • Kontroll av skick på däck

  Däckens skick är avgörande för bilens väghållning och bromssträcka. För att din bil skall vara trafiksäker kontrollerar vi däckens skick, ålder och mönsterdjup.
 • Kontroll av bromsar

  Bromsbelägg och bromsskivor är vitala delar för bilens bromsförmåga. Vi kontrollerar bromsbeläggens tjocklek och bromsskivornas kondition.

MobilitetsGaranti. Hjälp på plats dygnet om.

Du blir aldrig stående. Mobilitetsgarantin innebär att du får hjälp på plats om något skulle hända 365 dagar om året. Var än du befinner dig. Ring 020-72 70 70.

Fri bärgning.

Om inte problemet kan lösas på plats bärgar vi bilen till närmaste auktoriserade VW verkstad. Mobilitetsgaranti täcker bärgningskostnaden samt transport av dig och bilens passagerare till verkstaden.

Om reparationen inte kan slutföras samma dag som bilen kommer till verkstaden erbjuder vi ett av följande alternativ:

Fri lånebil

Om din bil inte kan lagas under 3 timmar så får du en fri lånebil i upptill 3 dygn utan milbegränsning. Mobilitetsgaranti täcker kostnaden för lånebilen. Bränsle ingår inte.

Alternativ resa

Om du använt buss, tåg, eller flyg som alternativ lånebilen, för att nå destination, så ersätts dessa kostnader upp till 700 kr.

Fri övernattning i ett dygn

Som alternativ till lånebil och alternativ resa kan du övernatta ett dygn på hotell för alla i bilen inkl frukost. Gäller ej hemorten.

Vägassistansförsäkring. Hjälp på plats dygnet om

När du har gjort en Basservice ingår en vägassistans i priset. Du får hjälp på plats. Bärgning eller starthjälp om fordonet råkat ut för driftsstopp.