Vad är AdBlue?

Vad är AdBlue?

AdBlue

Vad är AdBlue och varför behövs det?

AdBlue är en färglös vätska som består av 32,5% karbamid CO(NH2)2 (urea, urinämne) och avminiraliserat vatten.

From 1 september 2015 skärps utsläppskraven för dieseldrivna bilar till Euro 6b klassning vilket innebär att alla bilar som släpper ut mer än 0,18 g/km kväveoxider måste tillverkas med SCRkatalysator (Selective Catalytic Reduction).

Enkelt förklarat så sprutas AdBlue in i avgassystemet via en insprutningsventil som är kopplad till AdBluetanken, detta sker innan avgaserna och AdBlue når SCR-katalysatorn. Väl inne i katalysatorn reduceras uppemot 90% av kväveoxiderna till vatten och kväve.

Ungefärlig förbrukning

I snitt förbrukar en bil ca 1,5 liter AdBlue per 100 mil, dock varierar detta beroende på körstilen hos föraren, vilken arbetstemperatur systemet har samt vilken yttertemperatur det är. Räknar man att genomsnittbilisten kör 1400 mil/år med sin Passat B8 som har en AdBluetank på 13 liter så innebär det att man kan köra ca. 866 mil med bilen innan tanken är tom. Behovet för att fylla på AdBlue blir då 1,6 ggr/år.

Indikation för påfyllning

Beroende på märke och modell kan AdBluetanken sitta olika placerad i bilen. För bilar som är byggda på MQB-plattformen sitter tanklocket för AdBlue precis jämte med tanklocket för diesel. Exakt vart påfyllningen av AdBlue sker står i bilens instruktionsbok.