Service på Din Volkswagen

För att din Volkswagen skall förbli en Volkswagen erbjuder vi följande service. Anpassad service och originaldelar som gör att din bil fortfarande i samma utförande som vid leveransen.

Vi erbjuder följande service för din bil:

 • Grundservice /long-life
 • Basservice gäller för bilar from 2002 och äldre
 • Mellanservice gäller bilar vars körsträcka är mer än 1500 mil/år.

Vid varje grundservice/longlife service ingår mobiltetsgaranti i priset. Vid varje basservice ingår vägassistansförsäkring i priset.

Grundservice/LongLife

Följande moment ingår för alla volkswagen modeller:

Torkare/spolare

Påfyllning av spolarvätska samt kontroll av funktion och kondition hos torkarbladen. Kontroll av inställningar av vindrute-, bakrute- och strålkastarspolare.

Kylsystem

Kontroll av fryspunkt på kylvätskan och nivå. Justering och påfyllning vid behov.

Dörrlås

Kontroll och smörjning av dörrlås, dörrstop och gångjärn. Även tanklås och bagagelucka.

Olja och oljefilter

Byte av olja, oljefilter och packning på avtappningspluggen.

Hydraulsystem

Nivån på hydrauloljan för servosystem och andra hydraulsystem (som t ex bromsservon) kontrolleras och fylls om det finns behov.

Bromsvätska och bromssystem

Kontroll av bromsvätska och påfyllning vid behov. Även kontroll av bromssystemet för att hitta eventuella läckage.

Bromsbelägg

Kontroll av kondition av bromsbelägg samt bromsskivor fram och bak.

Ringtryck

Kontroll och justering av ringtryck i samtliga däck - inklusive reservdäck.

Airbagenheter

Kontroll av bilens samtliga airbag enheter.

Batteri

Kontroll av batteriets fastsättning och syranivå. Påfyllnad av destillerat vatten vid behov.

Motor/motorrum

Besiktning av eventuella skador och läckage på motor och i motorrum.

Strålkastare

Vi kontrollerar strålkastarna och justerar om det behövs.

”Egendiagnos”-data

Med ett instrument läser vi av data från ”egendiagnos”-instrumenten som finns i bilen. Här kan man bland annat avläsa om det finns något fel i motorelektroniken.

Styrstagsändar

Styrstagsändar är en mycket vital del av styrningen, därför kontrolleras dessa för att tidigt upptäcka onormalt slitage eller liknande.

Nollställning serviceindikering

Bilens serviceindikering nollställs. – Det vill säga service lampan i instrumenteringen släcks.

Däck

Däckens mönsterdjup och slitagemönster kontrolleras. Ojämnt slitna däck kan vara ett tecken på att hjulinställningar eller däcktryck är felaktigt.

Elektriska förbrukare

Vi kontrollerar att strålkastare, bakljus, blinkers, innerbelysning och liknande elektrisk utrustning fungerar.

Damasker

Kontroll av kondition på fjäderbens-, styrstags-, styrväxel- och drivaxeldamasker.

Bränslefilter

Kontroll av bränslefilter. På bilar med dieselmotor tappas vatten av.

Lambdareglering

Funktionskontroll av lambdareglerigen.

Avgassystem

Vi kontrollerar att inga avgasläckage förekommer.

Motor/växellåda/slutväxel

Kontroll av eventuella yttre skador och läckage.

Slutkontroll och provkörning

Bilen provkörs en kortare sträcka.

Basservice

Följande moment ingår för alla modeller:

 • Byte av motorolja. Motorns olja förlorar efter ett tag sin smörjande och kylande egenskaper vilket leder till onormalt högt slitage.
  Byte av oljefilter. För att oljefiltreringen ska fungera byter vi oljefilter. På så sätt behåller den nya oljan sina goda egenskaper fram till nästa service.
 • Byte av luftfilter. Luftfiltret påverkar bilens effekt och bränsleförbrukning. För att motorn skall andas optimalt byter vi det.
 • Kontroll av batteri. För att minimera startproblem kontrollerar vi batteriets syranivå samt kallstartsegenskaper. Vi fyller även på med destillerat vatten vid behov.
 • Kontroll av avgassystem. För att undvika att bilavgaser tränger in i kupé kontrollerar vi att avgassystemet inte läcker samt att klamrar samt bussningar är i funktionsdugligt skick.
 • Okulärbesiktning av tändsystemet. Tändningen påverkar motorns effekt och bränsleförbrukning. Vi gör en okular besiktning av tändsystemet.
 • Kontroll av läckage på motor, växellåda och kylare. Läckage av motor- och växellådsolja kan vara brandfarligt men kan även orsaka skador på bilens drivlina om den läcker ut.
 • Kontroll av bromsrör och bromsledningar. För att bilens bromssystem skall fungera tillfredsställande kontrollerar vi att inga läckage eller rostangrepp finns på bromsrör eller bromsledningar.
 • Kontroll av belysning och styrelektronik. Vi kontrollerar belysning samt (för bilar med diagnosutrustning)bilens styrelektronik och att inga felkoder finns lagrade.

MobilitetsGaranti. Hjälp på plats dygnet om

Du blir aldrig stående. Mobilitetsgarantin innebär att du får hjälp på plats om något skulle hända 365 dagar om året. Var än du befinner dig. Ring 020 - 66 55 00.

Fri bärgning

Om inte problemet kan lösas på plats bärgar vi bilen till närmaste auktoriserade VW verkstad. Mobilitetsgaranti täcker bärgningskostnaden

Fri lånebil

Om din bil inte kan lagas under 3 timmar så får du en fri lånebil i upptill 3 dygn utan milbegränsning. Mobilitetsgaranti täcker kostnaden för lånebilen. Bränsle ingår inte.

Alternativ resa

Som alternativ till lånebil/övernattning kan du fortsätta resan med allmänna kommunikationsmedel. Mobilitetsgarantin ersätter upp till 700 kr.

Fri övernattning i ett dygn

Som alternativ till lånebil/övernattning och alternativ resa kan du övernatta ett dygn på hotell för alla i bilen inkl frukost. Gäller ej hemorten.

Vägassistansförsäkring. Hjälp på plats dygnet om

När du har gjort en Basservice ingår en vägassistans i priset. Du får hjälp på plats. Bärgning eller starthjälp om fordonet råkat ut för driftsstopp.