Volkswagen service. Kvinnlig mekaniker servar bil i verkstad.
AtteviksVolkswagen bilservice

Volkswagen bilservice i hela Småland

För att din Volkswagen skall förbli en Volkswagen erbjuder vi följande service. Anpassad service med originaldelar som gör att din bil fortfarande i samma utförande som vid leveransen.

Vi erbjuder följande service för din bil:

 • Grundservice /long-life
 • Basservice gäller för bilar som är 8 år eller äldre
 • Mellanservice gäller bilar vars körsträcka är mer än 1500 mil/år.

Vid varje grundservice/longlife service ingår mobiltetsgaranti i priset. Vid varje basservice ingår vägassistansförsäkring i priset.

Grundservice/LongLife

Följande moment ingår för alla volkswagen modeller:

Basservice (ingår för alla modeller):

 • Byte av motorolja. Motorns olja förlorar efter ett tag sin smörjande och kylande egenskaper vilket leder till onormalt högt slitage. Byte av oljefilter. För att oljefiltreringen ska fungera byter vi oljefilter. På så sätt behåller den nya oljan sina goda egenskaper fram till nästa service
 • Byte av luftfilter. Luftfiltret påverkar bilens effekt och bränsleförbrukning. För att motorn skall andas optimalt byter vi det.
 • Kontroll av batteri. För att minimera startproblem kontrollerar vi batteriets syranivå samt kallstartsegenskaper. Vi fyller även på med destillerat vatten vid behov.
 • Kontroll av avgassystem. För att undvika att bilavgaser tränger in i kupé kontrollerar vi att avgassystemet inte läcker samt att klamrar samt bussningar är i funktionsdugligt skick.
 • Okulärbesiktning av tändsystemet. Tändningen påverkar motorns effekt och bränsleförbrukning. Vi gör en okular besiktning av tändsystemet.
 • Kontroll av läckage på motor, växellåda och kylare. Läckage av motor- och växellådsolja kan vara brandfarligt men kan även orsaka skador på bilens drivlina om den läcker ut.
 • Kontroll av bromsrör och bromsledningar. För att bilens bromssystem skall fungera tillfredsställande kontrollerar vi att inga läckage eller rostangrepp finns på bromsrör eller bromsledningar.
 • Kontroll av belysning och styrelektronik. Vi kontrollerar belysning samt (för bilar med diagnosutrustning)bilens styrelektronik och att inga felkoder finns lagrade.

Bekymmersfritt och enkelt

MobilitetsGaranti – Hjälp på plats dygnet om
Du blir aldrig stående. Mobilitetsgarantin innebär att du får hjälp på plats om något skulle hända 365 dagar om året. Var än du befinner dig. Ring 020 – 66 55 00.

Fri bärgning
Om inte problemet kan lösas på plats bärgar vi bilen till närmaste auktoriserade VW verkstad. Mobilitetsgaranti täcker bärgningskostnaden

Fri lånebil
Om din bil inte kan lagas under 3 timmar så får du en fri lånebil i upptill 3 dygn utan milbegränsning. Mobilitetsgaranti täcker kostnaden för lånebilen. Bränsle ingår inte.

Alternativ resa
Som alternativ till lånebil/övernattning kan du fortsätta resan med allmänna kommunikationsmedel. Mobilitetsgarantin ersätter upp till 700 kr.

Fri övernattning i ett dygn
Som alternativ till lånebil/övernattning och alternativ resa kan du övernatta ett dygn på hotell för alla i bilen inkl frukost. Gäller ej hemorten.

Vägassistansförsäkring. Hjälp på plats dygnet om
När du har gjort en Basservice ingår en vägassistans i priset. Du får hjälp på plats. Bärgning eller starthjälp om fordonet råkat ut för driftsstopp.

Favoriter

Jämför bilar