Vi har just nu problem med vår telefoni till verkstaden i Jönköping (Gäller VW, Skoda, SEAT, CUPRA). Vänligen maila till oss så återkopplar vi så snart vi kan.

En grön Scania lastbil, gasdriven (LNG).
AtteviksGasdriven lastbil från Scania

Gasdriven lastbil från Scania - låg klimatpåverkan

Scanias gasdrivna lastbilar är mycket anpassningsbara, har en fantastisk körbarhet och låg bränsleförbrukning (med en räckvidd på upp till 1600 km). Modellprogrammet innefattar bilar för stadsdistribution, fjärrtransporter samt regionala transporter. Biogas har låg klimatpåverkan och hög resurseffektivitet - avfall blir värdefullt och klimatsmart drivmedel och restprodukten biogödsel bidrar till ett mer hållbart jordbruk.

Ordlista - vad betyder de olika förkortningarna?

 • CBG – Compressed Bio Gas (komprimerad biogas)
  Biogas produceras genom nedbrytning av organiskt avfall som matrester, jordbruksavfall och avloppsslam. Det är förnybart, vilket innebär att det kan produceras kontinuerligt utan att utarma ändliga resurser. Med denna tekniken så har vi trycksatta tankar som innehåller en mängd gas som passar för kortare körningar. Upp till ca 60-70 mil mellan tankningarna beroende på vilken typ av drift för aktuellt fordon.
 • CNG – Compressed Natural Gas
  Naturgas är en gasblandning som till övervägande del innehåller metan med fossilt ursprung och som finns i fickor i jordskorpan. Samma teknik som CBG fast där själva bränslet inte är klassat som biobränsle och där vi då får en lägre klimatnytta än med biogas.
 • LBG – Liquefied Bio Gas (flytande biogas)
  Flytande biogas är en ren och förnybar bränslekälla som produceras av biogas. Flytande biogas har en högre energitäthet än komprimerad biogas. Med denna tekniken lagras bränslet under lägre tryck och med nedkyld gas (som då blir flytande) får vi en betydligt längre räckvidd (upp till ca 160 mil). Räckvidd varierar beroende på drift för aktuellt fordon. Optimalt för fjärrtransporter och regionala transporter.
 • LNG – Liquefied Natural Gas
  Samma teknik som CBG fast där själva bränslet inte är klassat som biobränsle och där vi då får en lägre klimatnytta än med biogas.

Intresseanmälan Scania gaslastbilar

Favoriter

Jämför bilar