Vi har just nu problem med vår telefoni till verkstaden i Jönköping (Gäller VW, Skoda, SEAT, CUPRA). Vänligen maila till oss så återkopplar vi så snart vi kan.

AtteviksIntegritetspolicy

Integritetspolicy

Atteviks BIL AB (vi, vår) integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR). Integritetspolicyn gäller för både privat- och företagskunder.

När sparar vi personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter när du exempelvis använder dig av våra formulär på vår hemsida för att kontakta oss, när du bokar tid för/utför ett arbete på vår verkstad samt när du gör en bilaffär hos oss.

Vilka uppgifter sparar vi?
När du bokar tid för eller får en verkstadstjänst utförd alternativt gör en bilaffär hos oss sparar vi personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post. I de fall det krävs sparas också personnummer (ex. för att kunna registrera en bil du köper av oss, teckna försäkring, avbetalnings-/leasingkontrakt etc.).

Hur länge lagras uppgifterna?
Vi lagrar dina uppgifter så länge det behövs för att fullfölja våra åtaganden mot dig som konsument, företagskund eller samarbetspartner eller så länge gällande lagar kräver (ex. bokföringslagen). Du kan kontakta oss för att får reda på vilka uppgifter vi har om dig samt för att få dem rättade, flyttade eller borttagna ur våra system. Har vi inte fog för att hantera dina uppgifter vid tex en service eller ett bilköp gallras uppgifterna automatiskt efter ett år om inget annat föreligger.

Vad gör vi med uppgifterna?
Vi lagrar dina personuppgifter för att genomföra och hantera bokningar, köp, betalningar, returer och reklamationer. Vid köp mot faktura eller delbetalning kan vi eller samarbetspartner göra en sedvanlig kreditupplysning. Uppgifterna kan även användas för marknadsföring eller kundundersökningar. Genom att genomföra ett köp eller en bokning samtycker du även till att vi skickar information till dig, via e-post, sms eller på annat sätt. Det kan exempelvis vara erbjudanden som är anpassade för dig, inkallelser till service/garantikampanjer, däckbytardagar etc.

Vem får vi lämna ut uppgifterna till?
Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners för att genomföra betalningar och leveranser samt för att kunna ge dig personlig information och erbjudanden. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till ex. försäkringsbolag i samband med hanteringar av skadeärenden eller liknande. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

Skydd av personuppgifter
Vår data lagras i IT-system med hög säkerhet i alla led. Skulle vi mot förmodan misstänka att ett dataintrång skett eller att några uppgifter riskerat att komma i orätta händer, rapporteras detta direkt till Datainspektionen.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontaktinformation
Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka brev till Atteviks BIL AB på adressen: Atteviks Bil AB, Box 2122, 550 02 Jönköping eller maila till: gdpr@atteviks.se.

Cookies
Vi använder cookies (kakor) och local storage (lokal lagring) på Atteviks webbplats.

Nödvändiga cookies

Namn Syfte Utgångstid Avsändare Företag
cookie_consent_level Används för att för att hålla koll på vilka cookies du har accepterat. Om inte denna är godkänd, så sätts inte cookies för statistik eller upplevelse utan endast nödvändiga cookies används. 60 dagar www.atteviks.se FastSpring
cookie_consent_user_consent_token Används för att för att hålla koll på vilka cookies du har accepterat. 30 dagar www.atteviks.se FastSpring
cookie_consent_user_accepted Används för att för att hålla koll på vilka cookies du har accepterat. 60 dagar www.atteviks.se FastSpring

 

Cookies för användarupplevelsen

Namn Syfte Utgångstid Avsändare Företag
imbox Används för att för att kunna skapa chatt-klienten mellan dig som besökare och oss. 30 dagar www.atteviks.se ImBox

 

Cookies för statistik

Namn Syfte Utgångstid Avsändare Företag
lang Används för att komma ihåg en användares språkinställning för att säkerställa att LinkedIn.com visas på det språk som valts av användaren i sina inställningar. Session .linkedin.com LinkedIn
bcookie Webbläsaridentifieringscookie för att unikt identifiera enheter som kommer åt LinkedIn för att upptäcka missbruk på plattformen och diagnostiska syften. 1 år .linkedin.com LinkedIn
bscookie Används för att komma ihåg att en inloggad användare verifieras med tvåfaktorsautentisering. 1 år .linkedin.com LinkedIn
AnalyticsSyncHistory Används för att lagra information om när en synkronisering ägde rum med lms_analytics-cookien. 30 dagar .linkedin.com LinkedIn
UserMatchHistory Används för id-synkroniseringsprocess. Den lagrar den senaste synkroniseringstiden för att undvika att synkroniseringsprocessen upprepas ofta. 30 dagar .linkedin.com LinkedIn
lidc Används för att underlätta val av datacenter. 24 timmar .linkedin.com LinkedIn
li_gc Används för att lagra gästernas samtycke om användning av cookies i icke-väsentliga syften. 6 månader .linkedin.com LinkedIn
li_gc Registrerar tiden som det tog för föregående sida att ladda. Session .linkedin.com LinkedIn
s_ppv Används av Adobe Analytics för att behålla och hämta hur stort procenttal av en sida har visats. Session .linkedin.com Adobe
s_sq Används för att lagra information om föregående länk som användaren har klickat på av Adobe Analytics. Session .linkedin.com Adobe
s_tp Spårar procent av visad sida. Session .linkedin.com Adobe
s_plt Registrerar tiden som det tog för föregående sida att ladda. Session .linkedin.com Adobe
s_cc Används för att avgöra om cookies är aktiverade för Adobe Analytics. Session .linkedin.com Adobe
s_ips Spårar procent av visad sida. Session .linkedin.com Adobe
s_tslv Används för att behålla och hämta tid som gått sedan Adobe Analytics användes senast. 6 månader .linkedin.com Adobe
AMCV_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg Unik identifierare för Adobe Experience Cloud. 180 dagar .linkedin.com Adobe
AMCVS_14215E3D5995C57C0A495C55%40AdobeOrg Anger starten för en session för Adobe Experience Cloud. Session .linkedin.com Adobe
gpv_pn Används för att behålla och hämta tidigare besökta sida i Adobe Analytics. 6 månader .linkedin.com Adobe
s_pltp Tillhandahåller sidnamn (URL) för att använda i Adobe Analytics. Session .linkedin.com Adobe
JSESSIONID Används för CSRF-skydd (Cross Site Request Forgery)och validering av underskrift för webbadress. Session .linkedin.com LinkedIn
_ga En kod som ges varje webbläsare och med hjälp av vilken man kan spåra hur besökare rör sig över sajterna. 2 år .atteviks.se Google
_gid En unik identifierare som ges till varje webbläsare för att spåra användarinteraktioner med webbplatsen. 1 dag .atteviks.se Google
_fbp Används för att spara och spåra besökare över olika webbplatser. 3 månader .atteviks.se Google
1P_JAR Används för att ge tillgång till annonsleverans och retargeting. 1 månad .google.com Google
NID Används för att ge tillgång till annonsleverans och retargeting och spara besökarens preferenser. 6 månader .google.com Google
CONSENT Används för att spara cookie preferenser. 20 år .google.com Google

 

Lär dig mer om cookies
Om du vill ha ännu djupare förståelse kring exakt vilka cookies som används för respektive tjänst, rekommenderar vi att du besöker Cookie Database. Där hittar du fördjupande information om vilka cookies som respektive tjänst sätter.

Vill du uppdatera dina inställningar för cookies?
Jag vill uppdatera mina inställningar för cookies på webbplatsen

Favoriter

Jämför bilar