3 st eldrivna Scanialastbilar (BEV) levererade till Rosenlunds Åkeri
AtteviksKundcase – Rosenlunds Åkeri AB

Smålands tre första ellastbilar levererade

Torsdagen den 24 november var en stor dag på båda sidor av Lampvägen på Torsviks industriområde söder om Jönköping. På ena sidan ligger Atteviks Lastbilar som denna dag kunde leverera Smålands tre första eldrivna tyngre lastbilar – Scania BEV Distributionsbil. På andra sidan gatan finns närmaste grannen, Rosenlunds Åkeri, som blev ägare till dessa tre pionjärer.

Patrik Rehnqvist, Kim Karlsson från Atteviks tillsammans med Göran Gustavsson och Jörgen Gustavsson från Rosenlunds Åkeri

Rosenlunds Åkeri är ett av traktens större åkerier med ca 150 bilar och verksamhet inom såväl fjärr- som regionaltransporter och distribution. Dessutom har man en omfattande lagerverksamhet.

– Det här har vi sett fram emot länge, säger Jörgen Gustavsson, VD och delägare i företaget.

– Vi har funderat på det här i 3-4 år men möjligheten har ju inte riktigt dykt upp förrän nu. Vi är angelägna om att ligga i framkant när det gäller miljösidan och testar nu två nya drivmedel. För en månad sedan fick vi två biogasbilar som nu är i full gång. Och idag kommer alltså nästa pusselbit med tre eldrivna bilar. De ersätter tre befintliga och traditionella dieselbilar som nu får gå på andra rutter.

Elbilarna kommer att gå på distributionsslingor i Jönköping och Huskvarna så det är inga långmilare. Ungefär 2.200 mil om året beräknas var och en av bilar få gå.

– Vårt mål har varit att bli först i Jönköping med 100% eldrift på tunga lastbilar för distribution. Det verkar ju som vi kommer att lyckas med det!

Eldrivna Scanialastbilar (BEV) på väg till sin nya ägare Rosenlunds Åkeri

Test i våras

Projektet med de tre elbilarna gick in i en ny fas i våras när man fick hit en elbil från Scanias testcenter i Borås och kunde provköra den. Man testade den under helt realistiska förhållanden på plats i Jönköping och Huskvarna och tog några extra turer i de branta backarna för att riktigt kolla vad bilarna och batterierna gick för.

– Våra förare är mycket motiverade att börja köra de här bilarna och en av dem var med och testade i våras, säger Jörgen Gustavsson. Men det finns en hel del skillnader mot att köra en traditionell dieselbil, t.ex. att kanske släppa på gasen lite tidigare när man närmar sig gatukorsningar eller stoppljus för att på bästa sätt ta vara på energin i batterierna. En annan fråga är hur man ska bete sig på gator som i första hand är avsedda för fotgängare. Vi får ju tjoa till ibland även när vi kommer i vanliga dieselbilar. De låter ju, men elbilarna hörs ju knappast alls.

Bilarna ska tas i bruk sista dagen i november och innan dess kommer Kim Karlsson, säljare på Atteviks Lastbilar i Jönköping, att ha en utbildning med de aktuella förarna.

– Det här är ju helt nytt för både oss och våra kunder, säger Kim. Jag har lagt ner väldigt mycket tid på att själv sätta mig in i detta, och nu ska jag på bästa sätt försöka förmedla det vidare.

– Intresset för mer miljövänliga fordon ökar, fortsätter han, och vi har flera förfrågningar inne. I första hand är det de större åkerierna som visat sig intresserade så här långt, och det kanske är så det måste vara. Huvudsaken är att de här bilarna börjar synas så att de kan skapa ett vidare intresse.

Miljö och kostnader

För Rosenlunds Åkeri var miljöhänsyn den viktigaste faktorn i beslutet att köpa elbilar. Men ekonomin är naturligtvis också central för att få hållbarhet i projektet. Elpriserna har stuckit iväg rejält det senaste året och har kanske hållit tillbaka en del företag som annars skulle varit intresserade. Men det är ju inte bara elpriserna som har stigit. Dieselpriset är också i princip det dubbla mot vad det var för ett år sedan!

För Rosenlunds del ser det positivt ut oavsett elpris. Huvuddelen av taken på deras anläggning på Torsvik är försedda med solpaneler vilket gör att man producerar en hel del el i egen regi. Anläggningen har under året fram till sista veckan i november producerat drygt 257.000 kWh. Det är bra mycket mer än vad som går åt till bilarna.

Ett fulladdat batteri innehåller ca 165 kWh. Det räcker till hela dagens förbrukning och har ändå ca 20% kvar i reserv. Det gäller bara att se till att laddningen är igång innan man lämnar lastbilen efter dagens pass. Samt programmera in när man tänker starta nästa dag. Då börjar uppvärmningen av batteriet någon timma innan start vilket är gynnsamt för både batteri och elförbrukning.

– Vi har ju bra historiska data att jämföra med på de lastbilar som tidigare gått på de här rutterna säger Jörgen Gustavsson. Nu kör vi det här och om det ser bra ut när vi kunnat utvärdera resultatet så kommer vi att fortsätta på den här vägen.

– Om man inte har egen elproduktion, påpekar Atteviks Lastbilars försäljningschef Mattias Forsell, så kan man få ner elkostnaden på annat sätt. Genom att skaffa elavtal med timpris kan man ju passa på att ladda när elen är som billigast på dygnet. Nu kanske man i själva verket inte får betalt för att ladda ner el, men 0 kr/kWh är ju gott nog!

Göran Gustavsson vice VD Rosenlunds Åkeri sittandes i en eldriven Scanialastbil

Parisavtalet

– Som beställare av en ny lastbil tycker man nog alltid att det tar lite för lång tid innan man får den, säger Mattias Forsell. Rosenlunds Åkeri har fått vänta sedan i våras på sina bilar, men faktum är att om de beställt vanliga dieselbilar hade de fått vänta ännu längre. Anledningen är att vi nu prioriterar de miljövänligare bilarna för att vi ska kunna följa och lära oss av denna typ av fordon. Sedan att det bidrar till att begränsa de miljöskadliga koldioxidutsläppen.

Här kommer Parisavtalet in i bilden. De flesta har antagligen uppfattningen att Parisavtalet bara skrivits under av de flesta av världens regeringar. Men även företag har skrivit under, däribland Scania.

Parisavtalet reglerar en mängd saker. Hela 17 punkter ska man leva upp till, däribland att bekämpa fattigdom och svält, främja hälsa o.s.v. Men där vi kommer in är förstås när det gäller att begränsa världens temperaturökning till max 1,5 grader.

Scania har i det sammanhanget åtagit sig att minska sin påverkan från själva produktionen med 50% till år 2025. Det innefattar då hela kedjan med både underleverantörer och egna produktionslinjer. Dessutom ska påverkan från de fordon som finns på vägarna minska med 20%. En ökande andel fordon med biogas eller eldrift är naturligtvis en viktig del i detta, Men även i den befintliga vagnparken finns en hel del att göra. Bara en sådan sak som att ha rätt olja i motorn påverkar bränsleförbrukningen. Och att köra på rätt sätt sparar både pengar och utsläpp. Bara för att ta ett par exempel.

Text och foto: Rolf Johansson

Favoriter

Jämför bilar