Klicka här för information med anledning av Coronaviruset Covid-19, Se även ändrade öppettider.

YKB

YKB - Yrkeskompetensbevis

Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för förare som kör tung lastbil i yrkesmässig trafik. Enligt denna måste man genomgå en 35 timmars utbildning var femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis, YKB. Lagen bygger på ett EU-direktiv och är alltså införd i hela EU. Medlemsländerna har tillämpat något varierande övergångstider, och Sverige har satt övergångstiden till sju år. Avsikten med de nya kraven är att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och underlätta framtida rekryteringar av förare.

Favoriter

Jämför bilar