Serviceavtal. Lastbilsmekaniker.
AtteviksLastbilarTjänster & AvtalUnderhålls- & serviceavtal för din Scania lastbil

Underhålls- & serviceavtal för din Scania lastbil

Förebyggande underhåll är bästa skyddet mot oplanerade stopp, kostsamma reparationer och försämrad miljöprestanda. Scania och Atteviks erbjuder i grunden två avtalsformer för underhåll och reparationer. I avtalen ingår Scania Max24. Med dessa avtal i grunden kan vi specialanpassa ett avtal för er enligt era speciella förutsättningar.

Släpavtal

Låt oss ta hand om ditt släp. Teckna släpavtal och få en årlig tillsyn (vi kallar in släpet) till en fast månadskostnad.

Detta ingår:

 • Bromsprov
 • Uppmätning av axlar (ej justering).
 • Demontering och montering av hjul för kontroll och uppsmörjning av bromsar.
 • Kontroll och spinning av hjullager.
 • L-tillsyn enligt protokoll.

Priser:

Släp med 2 axlar: 485 kr/mån
Släp med 3 axlar: 595 kr/mån
Släp med 4 axlar: 710 kr/mån
Släp med 5 axlar: 875 kr/mån

Just nu erbjuder vi 15% rabatt på arbete och delar till ditt släp när du tecknar avtal med oss!

Underhållsavtal

Genom vårt underhållsavtal utförs tillsyner mot en avtalad km-kostnad. Avtalets innehåll och omfattning anpassas till bilens körsträcka och driftstyp – exempelvis distributionskörning, tung fjärrtrafik eller anläggningskörning.

Scania Max24 ingår. Vid stillestånd pga akut tekniskt fel åberopas Max24 som innebär att fordonet ska vara körklart inom 24 timmar. I annat fall utgår avbrottsersättning.


Fördelar med underhållsavtal:

 • Kontroll över underhållskostnaderna.
 • Rabatterad timdebitering och reservdelar.
 • Underhållsplanering.
 • Löper tillsvidare (så länge du själv önskar).
 • Rätt underhåll enligt Scanias rekommendationer.
 • Ökat andrahandsvärde.

Flexibelt underhåll

Vilket bygger på att man hämtar driftdata från fordonets Communicator. Programmet har också flera mindre moduler som kan kombineras på ett mer flexibelt sätt än tidigare. Beroende på hur fordonet används anpassas varje underhållstillfälle för att varje komponent ska få optimalt underhåll. Vilket i praktiken innebär att istället för att utföra underhåll vid bestämda intervall så kommer fordonet bli kallat till verkstaden när driftdata indikerar på att det finns underhållsbehov. De underhåll som finns idag (XSML) kommer för de kunder som önskar ersättas av ett flexibelt underhåll.

Resultatet av detta är att varje fordon får exakt det underhåll som krävs och genom det får bilarna maximal tid på vägen där kunderna tjänar sina pengar.

GRÖNT KORT, underhålls- och reparationsavtal

Grönt Kort är Scanias mest omfattande trygghetsavtal med skydd mot obehagliga överraskningar – för alla typer av transportföretag och uppdrag i Norden. Avtalet kan tecknas upp tills att fordonet blivit 18 månader. Även släp och annan utrustning kan ingå.

I Grönt Kort ingår underhåll och reparationer, utryckning och bärgning genom Scania Assistance. Även Scania Max24 ingår. Vid stillestånd på grund av akut tekniskt fel åberopas Max24 som innebär att fordonet ska vara körklart inom 24 timmar. I annat fall utgår avbrottsersättning.

Grönt Kort förvandlar osäkra utgifter till förutsägbara. Genom en regelbunden avgift sätts ett tak för vad underhåll och reparationer kommer att kosta. Det förenklar kalkylering och budgetering, ger bättre kontroll på ekonomin och spar pappersjobb. Om reparationskostnaderna vid avtalsperiodens slut överstiger avgifterna betalar kunden inget extra. Vid överskott får kunden tillbaka hälften av detta.

Med dessa avtal som grund, skräddarsyr vi ditt avtal med avseende på intervall, utförande och omfattning.


Fördelar med Grönt Kort:

 • Fast kostnad, inga obehagliga överraskningar.
 • Rabatterad timdebitering och reservdelar.
 • Samlingsfaktura, dvs. alla dina fordon på samma faktura för enklare administration.
 • Uppföljning av kostnader.
 • Indexuppräkning, en gång per år.
 • Nationellt upplägg, gäller i hela landet.
 • Max24
 • Resultatdelning (valbart).
 • Släp  och påbyggnationer kan inkluderas i avtalet.
 • Prissättning anpassas beroende på transporttyp, fordon, körsträcka och önskemål.
 • Ökat andrahandsvärde.
 • Tillgänglighet, genom tillsynsprogram och utbildade mekaniker så ökar bilens tillgänglighet och minimerar ev. följdskador.
 • Betalningsgaranti (GOP).

Scania underhållsavtal (för bilar 7 år eller äldre)

Till er som har en Scania som rullat fram på vägarna i sol, regn, vind och snö i sju år eller mer. Även om sju år inte är någon ålder på en Scania så kan Scania underhållsavtal med en fast månadskostnad vara en god investering.

Om du tecknar ett tillsynsavtal får du precis den service som du och din bil är värda – den bästa. Baserat på bilens specifikationer och planerade körförhållande får du en rekommenderad underhållsplan som passar just din bil. Allt underhåll sker i Atteviks Lastvagnars verkstäder och våra experter använder alltid Scanias reservdelar för bästa resultat.

Du som väljer att teckna avtal får dessutom 25% rabatt på arbete och 15% rabatt på Scanias reservdelar vid ordinarie reparationer.

Kontakta oss när det gäller underhållsavtal

Favoriter

Jämför bilar