Vi har just nu problem med vår telefoni till verkstaden i Jönköping (Gäller VW, Skoda, SEAT, CUPRA). Vänligen maila till oss så återkopplar vi så snart vi kan.

FMS Fleet Management

Uppkopplad lastbil med Fleet Management

Varje Scanialastbil är full av smart teknik, avancerade sensorer och trådlösa uppkopplingsmöjligheter som förser oss med data som levererar direkt affärsvärde till dig. Det kan handla om allt från att sänka bränsleförbrukningen till att minska slitaget och underhållsbehoven eller att automatisera omständligt administrativt arbete. Det spelar ingen roll om din fordonspark bara innehåller fordon från Scania eller fordon från flera tillverkare. Vi fokuserar helt och hållet på dina data – för att ge dig möjlighet att fokusera på din verksamhet.

Scania Fleet Management erbjuder tre olika tjänstepaket: Uppföljning, Kontroll och Data Access som var och ett bör kombineras med färdskrivartjänster. För att starta tjänsterna behöver fordonet vara utrustat med en Scania Communicator, vilket är idag standard i alla ny lastbilar och bussar. Enheten samlar in information från fordonet och skickar information för analys och presentation på t.ex. Scania Fleet Management Portal (FMP).

Till Scanias färdskrivarportal >>

 

Uppföljning
Grundläggande tjänsten som ingår i alla Scaniafordon, oavsett om communicatorn är standard eller eftermonterad. Tjänsten innefattar en rapport som skickas till användaren en gång i veckan. Rapporten visar grundläggande information om fordon så som mätarställning, bränsleförbrukning och tomgångskörning. Rapporten kommer i tre varianter, vecko- månads- och årsrapport, för att användaren skall kunna se trender över längre period.

 

Kontroll
Där kunden dels är intresserad att analysera fordonets data och förarnas presentation. I Kontroll kan man se fordonens position i både portalen och appen. Data kan föras över till andra system via integrationer. Fordonet skickar in nya positioner var 10:e minut, tändning på/av på samt förarkortsbyte.

 

Data Access
Samma funktionalitet som uppföljning och att kunden får tillgång till sin FMP data genom ett gränssnitt gentemot en annan IT leverantör. Detta används när man till exempel vill använda sin data i Fordonskontroll. De tre olika stegen visar med vilken frekvens fordonets position uppdateras.

 

Färdskrivare
Trådlös fjärrnedladdning av färdskrivardata. Kopiering sker under färd, kunden slipper stillestånd.

  • Kunden behöver inte köpa utrustning för kopiering av färdskrivardata
  • Kunden kan kopiera data oavsett var bilen befinner sig
  • Kundens data blir tillgängligt hemma på åkeriet direkt efter kopieringen
  • Kunden får en säker dataförvaring, det görs säkerhetskopior löpande
  • Kunden får tillgång till enkla aktivitetsrapporter på portalen.
  • Enkelhet, det kan inte bli enklare

 

Scania Driver Training
Scania erbjuder förarutbildningar som hjälper transportföretag och förare att nå mål som behörighet, miljöanpassad körning och kostnadseffektivare verksamhet.

 

Scania effektiv körning
Utbildning som fokuserar på chaufförens körsätt, attityd och körskicklighet med målet att sänka bränsleförbrukningen.

 

Coachning
Personlig uppföljning av förare med målet att bevara och förstärka ett körbeteende som leder till bränslebesparingar och därmed minimerad miljöpåverkan.

 

Yrkesförarkompetensbevis, YKB
Den lagstadgade utbildning som yrkesförare behöver genomgå.
Läs mer här >>

Favoriter

Jämför bilar