AtteviksOm AtteviksSponsring & Partnerskap

Sponsring & Partnerskap

Atteviks erhåller årligen många förfrågningar och strävar efter att hantera dessa på ett effektivt och strukturerat sätt. Målet för varje partnerskap är att det ska vara affärsmässigt och resultera i ömsesidiga fördelar för båda parter. Ledningsgruppen väljer samarbetspartners som överensstämmer med riktlinjerna i sponsringspolicyn. Vi tar emot fullständigt ifyllda ansökningar kontinuerligt. Beslut om mottagare meddelas senast två månader efter att förfrågan har inkommit. Sponsring och samarbeten kan endast genomföras via formuläret nedan.

Namn
Adress

Favoriter

Jämför bilar