AtteviksOm AtteviksSponsring & Partnerskap

Sponsring & Partnerskap

Atteviks får många förfrågningar varje år och vi vill hantera dessa effektivt och strukturerat. Målet för varje samarbete ska vara ett affärsmässigt samarbete och leda till ömsesidigt utbyte för båda parter. Ledningsgruppen väljer samarbetspartner som uppfyller riktlinjerna i sponsringspolicyn. Vi tar emot komplett ifyllda ansökningar löpande. Tillkännagivande av mottagare sker senast 2 månader efter förfrågan. Sponsring och samarbeten kan enbart ske via detta formulär.

Namn
Adress

Favoriter

Jämför bilar