Klicka här för information med anledning av Coronaviruset Covid-19, Se även ändrade öppettider.

AtteviksScanias nya ellastbilar

Scania lanserar ellastbilar

Den 15 september lanserade Scania sitt utbud av elektrifierade lastbilar, en milstolpe i ambitionen att leda övergången till ett hållbart transportsystem. Inledningsvis är inriktningen för Scanias plug-in hybrid och helelektriska lastbilar främst närtrafik i städer, som butiksdistribution.

Mot bakgrund av Scanias långa erfarenhet av premiumlastbilar för diesel och förnybara bränslen, är lanseringen ett stort steg i företagets utveckling. Under kommande år ska Scania fortsätta att utveckla utbudet av elfordon för alla områden, inklusive för fjärrtrafik och anläggningsdrift.

– Det är med betydande stolthet vi tillkännager starten på Scanias långsiktiga engagemang inom elektrifiering, säger Scanias VD Henrik Henriksson. Under de närmaste åren kommer vi årligen att lansera elektrifierade produkter och vi omorganiserar för närvarande vår produktion i enlighet med målet. Av särskilt vikt är att vi inom några få år också kommer lansera el-lastbilar för fjärrtrafik, anpassade för snabbladdning under förarnas lagstadgade 45-minutersvila.

Att elektrifiera den tunga lastbilsflottan är avgörande för att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till under 2°C. Elfordon kommer därför att bli allt mer attraktiva för kunder som vill vara i framkant. Scania kommer i detta inledande skede att utveckla och driftsätta hybrid- och helelektriska lastbilar i samarbete med dessa framåtriktade kunder.

Scania ellastbil, i bakgrunden Globen i Stockholm.

Scanias helt elektriska lastbil – som erbjuds med L- och P-seriehytter – är utrustad med ett 165–300 kWh batteripack för elmotorn på 230 kW, vilket motsvarar cirka 310 hk. Kunder kan välja antingen fem eller nio batterier där den senare ger en räckvidd av upp till 250 km på en enda laddning.

Scanias plug-in hybridlastbil, som också erbjuds med L- och P-seriehytter, ger möjlighet att köra långa sträckor med förbränningsmotorn och sedan vid behov växla till eldrift i upp till 60 km. Med förnybara bränslen kan åkerierna därmed väsentligt minska sina CO2-utsläpp.

Båda dessa tekniker bygger på Scanias modulsystem med komponenter som är provade och testade på hela Scanias lastbilsutbud, välkända för dess hållbarhet och pålitlighet.

– Även om elfordon i vissa avseenden utgör en ny teknik har vi vidtagit alla tänkbara åtgärder för att försäkra oss om att vi tillämpar samma syn på tillförlitlighet, säger Anders Lampinen, Director, New Technologies. Scania står för premiumkvalitet och naturligtvis utmärker det även våra el-lastbilar.

Scania ellastbil på laddning

Jag vill gärna veta med om Scanias ellastbilar

Favoriter

Jämför bilar