AtteviksVerkstadSkadereparationer

Skadereparationer

Våra skadeverkstäder finns i Jönköping, Nässjö och Växjö.

Skadereparation - steg för steg

Kollision, singelolycka, djurkollision, parkeringsskada, stöld, inbrott, skadegörelse, stenskott – vi hjälper dig! Det är vårt jobb att förstå din situation och ditt behov. Olika typer av skador kräver olika åtgärder beroende på omfattning. En reparationsprocess har många steg, först måste en diagnos ställas på den skadade bilen.

1. När skadan har uppstått

När du fått en skada på din bil skall du börja med att ringa till ditt försäkringsbolag och anmäla skadan, därefter skall du boka in en tid för en skadebesiktning på någon av våra anläggningar.

2. Skadebesiktning

Under en skadebesiktning tittar vi tillsammans på skadornas omfattning, fotograferar skadorna samt uppmärksammar om bilens eventuella övriga behov, som du kan få åtgärdade under samma reparationstillfälle. Vi bokar tillsammans in en tid för skadereparationen och du får en uppskattad tid för färdigställande.

Vi gör därefter en kostnadskalkyl, som tillsammans med fotografierna skickas till försäkringsbolaget för godkännande.

3. Inlämning av bilen

Du lämnar in din bil på avtalad tid för reparation och hämtar då även ut eventuell hyrbil. Hyrbilen ingår endast om du har det tillvalet i din försäkring.

4. Skadereparation

Våra kunniga skadespecialister tar varje fordonskada på största allvar. Åtgärder inom plåtslageri, plastarbete, lackering, konstruktion, teknik och glas utförs med största precision, helt efter biltillverkarens anvisningar och krav.

5. Slutkontroll och hämtning av bil

När din bil är klar, gör vi en funktionskontroll på bilens diagnossystem, för att säkerställa att alla funktioner är återställda samt en slutbesiktning av skadeprocessen, därefter kontaktar vi dig och tillsammans kommer vi överens om en lämplig tid att hämta bilen.

Service, underhåll och rekonditionering

Utöver vår heltäckande skadeprocess erbjuder vi även andra tjänster; service, inspektion och rekonditionering, i samband med att du lämnar din bil för skadereparation. Fråga oss, så berättar vi mer.

Skada glas

Ett stenskott i vindrutan är inte bara förargligt och irriterande, det är också en säkerhetsrisk, eftersom det förr eller senare leder till en spricka. Att laga stenskott är ett enkelt sätt att förlänga livslängden på din ruta, utan att försämra vindrutans hållfasthet. Om stenskottet blir till en spricka eller fler än tre till antalet behöver vindrutan bytas.

Favoriter

Jämför bilar

Välj anläggning