AtteviksAtteviks hållbarhetsrapport och miljöpolicy

Atteviks hållbarhetsrapport och miljöpolicy

Läs vår hållbarhetsrapport och miljöpolicy nedan.

Miljöpolicy

Inom Attevikskoncernen bedriver vi försäljning, service och underhåll av lätta och tunga fordon.

Vi tar ansvar för vår gemensamma miljö genom att:

  • Bedriva verksamheten i enlighet med gällande miljölagstiftning och andra krav, som vår organisation berörs av.
  • Arbeta med ständiga förbättringar och motivera våra medarbetare, att på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt utföra sina arbetsuppgifter.

Denna policy gäller för Atteviks Bil AB.

 

Torbjörn Zinn
VD Atteviks Bil AB

Favoriter

Jämför bilar