Vi har just nu problem med vår telefoni till verkstaden i Jönköping (Gäller VW, Skoda, SEAT, CUPRA). Vänligen maila till oss så återkopplar vi så snart vi kan.

AtteviksOm Atteviks verkstäder

Om Atteviks verkstäder

Säkerhet, komfort och hållbar utveckling är viktiga nyckelord när vi förmedlar bilar. Men det räcker inte. Vi vill mer. Vi vill vara en förebild för rörlighet på vägarna med bilar som är spännande, attraktiva – och miljöanpassade.

Kvalitetskrav på verkstad och utrustning

En verkstad som är auktoriserad måste uppfylla de krav som tillverkaren ställer på en verkstad. Detta innebär att verkstaden skall se ut på ett visst sätt, vara utrustad med av tillverkaren godkänd verkstadsutrustning, ha alla de verktyg som krävs för att utföra samtliga reparationer på bilen. Vidare skall dessa verktyg uppfylla tillverkarens kvalitetskrav. Verkstaden skall följa tillverkarens krav på personalbemanning så att kunden kan servas enligt tillverkarens önskemål.

Kompetent personal med aktuell utbildning

Mekaniker samt övrig verkstadspersonal skall genomgå den utbildning som tillverkaren kräver samt genomgå prov för att visa att de behärskar sin roll i verkstaden. Dessa huvudpunkter revideras årligen av tillverkaren och i värsta fall kan en sådan revision leda till att en verkstad mister sin auktorisation. Om man jämför detta med en icke auktoriserad verkstad inser säkert alla att det är en väsentlig skillnad mellan två till synes likadana smörjgropar.

Märkesexperter

Att använda en auktoriserad verkstad till din bil är att få en garanterad kvalitet på åtgärderna. Bilfabrikerna har långtgående krav på lokaler, utrustning, verktyg, utbildning och arbetssätt. Allt detta följs varje år av utsedda revisorer från TÛV. Allt är anpassat för att fabrikerna skall ha samma kvalitet oavsett ort och land. Den auktoriserade verkstaden har kvalitetskrav som gör att kunden alltid får den bästa skötsel för just sin bil.

Varje bilmodell har ett individuellt anpassat serviceprogram för att minimera störningarna i bilägandet. Att utföra förebyggande underhåll och att använda samma artiklar som vid tillverkningen, dvs. originaldelar, gör att bilen fortfarande efter många mil är i samma utförande som vid leveransen.

Originaldelar

Det är inte helt lätt att förstå varför, ofta ser man ingen stor skillnad utanpå. Men de tillverkare som vi väljer att samarbeta med måste uppfylla mycket strikta krav. En reservdel som inte är perfekt anpassad för din bil förkortar bilens livslängd, försämrar köregenskaperna och sänker i sin tur andrahandsvärdet.

Mycket dyrare?

Om du skulle ta dig tiden att jämföra så skulle du upptäcka att prisskillnaden ofta är marginell. Nu har vi dessutom sänkt priset på ca 7000 delar. Vi kan faktiskt säga att det är en myt att originaldelarna skulle vara mycket dyrare.

Atteviks verkstäder har auktorisation från följande biltillverkare

Audi, VW, VW Transportbilar, SKODA och SEAT (Jönköping & Växjö).
Audi, VW, VW Transportbilar och SKODA (Nässjö & Ljungby).
VW, VW Transportbilar och SKODA (Tranås, Älmhult).

Auktorisationen innebär att Atteviks måste uppfylla ett antal olika krav som kontrolleras med stickprover löpande varje år.

Atteviks är en kontrollerad bilverkstad

Vad är KBV?

Konceptet ”KBV” innebär att utfört verkstadsarbete kontrolleras teknisk och administrativt. Det innebär att beställt arbete åtgärdas på ett korrekt sätt samt att kunden fått information och handlingar enligt ”verkstadens reparationsvillkor”.

KBV säkerställer att kunduppdragen sköts på ett korrekt sätt.

I korta drag

  • Oanmälda stickprovskontroller - KBV besöker verkstaden och väljer slumpmässigt ut bilar för kontroll
  • Uppdraget utförs regelbundet - för bästa överblick och jämförbarhet
  • Resultatet redovisas direkt - till verkstaden efter kontrolltillfället och därmed ges omedelbar "feed-back"
  • Kontrollerna har en utbildande funktion - leder till insikt, engagemang och förändring
  • Kontinuerlig uppföljning - ingår för varje enskild verkstad
  • Central uppföljning - erbjuds för hel verkstadskedja
  • Kontrollerna kan anpassas - efter behov från resp fordonsmärke eller verkstadskedja
  • Resultatet är konfidentiellt - mellan KBV och kontrakterad verkstad

Favoriter

Jämför bilar