KBV Service
AtteviksKBV Bilverkstad

KBV Bilverkstad

Atteviks är en Kontrollerad Bilverkstad.

Vad är KBV?

Konceptet ”KBV” innebär att utfört verkstadsarbete kontrolleras teknisk och administrativt. Det innebär att beställt arbete åtgärdas på ett korrekt sätt samt att kunden fått information och handlingar enligt ”verkstadens reparationsvillkor”.

KBV säkerställer att kunduppdragen sköts på ett korrekt sätt.

I korta drag:

  • Oanmälda stickprovskontroller – KBV besöker verkstaden och väljer slumpmässigt ut bilar för kontroll
  • Uppdraget utförs regelbundet – för bästa överblick och jämförbarhet
  • Resultatet redovisas direkt – till verkstaden efter kontrolltillfället och därmed ges omedelbar ”feed-back”. 
  • Kontrollerna har en utbildande funktion – leder till insikt, engagemang och förändring
  • Kontinuerlig uppföljning – ingår för varje enskild verkstad. 
  • Central uppföljning – erbjuds för hel verkstadskedja. 
  • Kontrollerna kan anpassas – efter behov från resp fordonsmärke eller verkstadskedja. 
  • Resultatet är konfidentiellt – mellan KBV och kontrakterad verkstad.

Favoriter

Jämför bilar