Barn som tittar upp på träden. Hållbarhet.
AtteviksHållbart begagnatköp hos Atteviks

Hållbart begagnatköp hos Atteviks

  • Vi minimerar användning av farliga kemikalier vid rekond av begagnad bil.
  • Vi erbjuder både etanol- och gaskonvertering.
  • Vi erbjuder utökade garantier vid användning av bränslet HVO100.
  • Vi har alltid minst 100 st begagnade miljöbilar i lager.
  • Vi köper gammelskog i samband med ert bilköp för att bevara naturen för kommande generationer.
  • Bilköp hos Atteviks sker helt papperslöst, ett led i vårt hållbarhetsarbete att minska pappersåtgången.
  • När vi reparerar våra bilar använder vi (i så stor utsträckning det går) begagnade delar, utan att för den skull göra avkall på säkerheten.

Favoriter

Jämför bilar