Covid -19 information »

Snoddas drängar, Scania Top Team.
AtteviksScania Ecolution

Scania Ecolution

För Scania innebär Ecolution försäljning av en bränsleoptimerad fordonsspecifikation samt fler tjänster för att försäkra båda kort och långsiktig lönsamhet. Ur en kommersiell synpunkt är Ecolution en win-win-win lösning för kunden, miljön och Scania.

Moduler

Ecolution by Scania består av följande moduler, individuellt anpassade och byggda på en individuell analys av varje kunds verksamhet:

  • Bränsle och CO2 optimerad specifikation
  • Bränsle och CO2 optimerad körning
  • Bränsle och CO2 optimerat underhåll
  • Gemensam målformulering, kontinuerlig måluppföljning, identifiering av förbättringsområden samt åtgärdsförslag

Varje modul analyseras, optimeras och övervakas kontinuerligt av Scania vilket gör det möjligt att genom Ecolution sälja och leverera ett resultat snarare än bara en produkt eller tjänst till våra kunder. Detta gör Ecolution till Scanias bästa kunderbjudande för en lägre total driftskostnad och CO2-utsläpp.

Bränsle och CO2 optimerad specifikation

Grunden för Ecolution by Scania är en fordonsspecifikation optimerad för bränsle och CO2 effektivitet. För att uppnå detta utför Scania:

  • En analys av kundens nuvarande bil (ar) och transportuppdrag
  • Optimering av den nya fordons-specifikationen baserat på ovanstående analys

Bränsle och CO2 optimerad körning

Förarbeteende har en avgörande inverkan på bränsleförbrukningen. Utbildning och att kontinuerligt förbättra förarens prestanda är nyckeln till Ecolution by Scania erbjudandet som inkluderar:

  • Analys av aktuella förarprestanda
  • Individuell utbildning och kontinuerlig coachning av en eller flera förare per fordon inklusive månatliga lägesrapporter

Bränsle och CO2 optimerad tillsyn

Ytterligare uppmärksamhet ägnas åt Ecolution by Scania fordon i områden som är kända för att påverka bränsleförbrukningen och därmed CO2-utsläpp, så att optimal fordonsprestanda bibehålls. Detta innebär att kontroll och justering av axlarnas linjering, däcktryck och luftriktare utförs. Denna bränslebesparande del av tillsynsplanen kallas Tillsyn+.

Gemensamt mål och kontinuerlig uppföljning

Målet för bränsleförbrukningen från Ecolution analysen leder till en gemensam överenskommelse mellan Scania och kunden. Samverkan är nyckeln och Scania tar initiativet till ett ständigt förbättringsarbete. Ett arbete som kräver kundens engagemang och vilja genom att agera på identifierade avvikelser. Scania skickar kunden regelbundna lägesrapporter samt föreslagna åtgärder för att korrigera avvikelser och förbättra prestanda. Detta görs genom att:

  • Månatliga rapporter om utfall jämfört med referens och målbränsleförbrukning, skickas till kunden
  • Kvartalsvis möten mellan kunden och Scania om nuläge, utveckling, erforderliga åtgärder och kundnöjdhet

För mer information:

Besök http://www.scania.com/se/sv/home/products-and-services/ecolution.html för mer information.

Favoriter

Jämför bilar