Scania introducerar nytt lastbilsprogram

Scania introducerar nytt lastbilsprogram

Scania introducerar ett nytt lastbilsprogram, resultatet av tio års utvecklings­arbete och satsningar på i storleksordningen 20 miljarder kronor. Med det nya programmet vidgar Scania sitt erbjudande och kan nu, tack vare sitt unika modulsystem, fler prestandasteg, uppkoppling och en omfattande palett med produktivitetshöjande tjänster, er­bjuda hållbara transport­lösningar som är exakt utformade för alla slags kunder i den hårt konkur­rens­utsatta transport­industrin. Löftet är att Scanias kunder alltid ska kunna utföra sina uppdrag på det mest hållbara och lön­samma sättet, oavsett bransch och tillämpning.

Läs mer...

På bilden från vänster:
Jurgen Vater, VD Atteviks Lastvagnar och Henrik Henriksson, Koncernchef för Scania